4 oktobra 2016 : Atrikasa « Hiaraka hampiroborobo ny fangaraharana amin’ny fanarahamaso ny hetran’ireo orinasa »

bg-image Nivoaka ny 26 Septambra 2016 ao amin'ny Hetsika,

Transparency International Initiative Madagascar dia mikarakara atrikasa iray mba hampisehoana ilay fanadihadiana notontosainy tamin’ny alalan’ny tetikasa “Hetsika iombonana ho amin’ny fangaraharana sy ny fahombiazan’ny hetran’ireo orinasa eto Madagasikara” ny talata 4 oktobra 2016 ao amin’ny Carlton Anosy amin’ny 9ora.

Ny tanjon’ity atrikasa ity dia ny hampiseho ireo vokatry ny fanadihadiana nataon’i Transparency International Initiative Madagascar teny anivon’ireo sampam-panjakana sy orinasa samihafa nandritra izay enim-bolana farany izay. Ity atrikasa ity dia hamory ireo solotena avy amin’ny sehatra rehetra voakasika :  ireo rafi-panjakana misahana ny hetra, ireo orinasa sy fivondronan’ny sehatra tsy miankina, ireo manam-pahaizana amin’ny lafiny ara-ketra, ireo mpiara miasa ara-tenknika sy ara-bola ary ireo fikambanana mpanelanelana toy ny Komity hoan’ny fitandroana ny fahitsiana (CSI), ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (BIANCO), ary fikambanan’ny fiaraha-monim-pirenena.

Ny tanjona amin’ny ankapoben’ny  tetikasa “Hetsika iombonana ho amin’ny fangaraharana sy ny fahombiazan’ny hetran’ireo orinasa eto Madagasikara” dia ny hametrahana fomba fitondrana iraisana ( hetsika hiombonanana ) hampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Ny tetikasa dia miezaka ny hanolotra vahaolana mazava manoloana ireo olana mahakasika ny kolikoly izay mihatra amin’ny rafitra ara-ketra eto Madagasikara. Ary koa, hanampy amin’ny fampiroboroboana ireo fomba fanao tsara eo anivon’ny sehatra tsy miankina izy amin’ny lafiny fanajàna ny lalàna sy ireo fitsipika ara-ketra.

Ny hetsika dia natokana hoan’ireo izay nahazo fanasana ihany. Fanazavana fanampiny: 020 22 288 73 na ny secteurprive@transparency.mg.