CNPE sy TI-MG: Miara-miady amin'ny kolikoly sy ny fandripahana ny harena voajanahary

bg-image Nivoaka ny 02 Jona 2020 ao amin'ny Hetsika, ,

Anisan'ny sehatr’asa tena hanjakan'ny kolikoly ny tontolon'ny harena voajanahary eto Madagasikara. Manondrana sy mandripaka (ala, harena ankibon’ny tany sy andranomasina, sns.), manao kolikoly avo lenta ary mambotry firenena ireo olondratsy, alokalofan’ny mpanao politika sy manampahefana samihafa ka lasa tsy maty manota. Miha-lalina noho izany ny tsy fitoviana eo amin’ny fiarahamonina, ary mihazakazaka ny fahasimban’ny tontolo iainana.

Eo anatrehen'izany tranga izany, dia nanapakevitra ny hifanome tanana ny "Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental (CNPE)" sy ny "Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) ka hiaraha-hiady amin'ny kolikoly sy ny fandripahana ny harena voajanahary. Notanterahana androany tao Ampahibe moa ny fanaovan-tsonia momba izay fiaraha-miasa izay.  Mba hampaomby ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary sy amin'ny kolikoly dia hifanakalo vaovao, hanao fanadihadiana miaraka sy hiara-hanao adisisika ny roa tonta.

Tantara mbola hitohy!

TRANSPARENCY INTERNATIONAL - INITIATIVE MADAGASCAR
Antananarivo, faha-29 mey 2020